23-11-09

Greenwashing, volhoudbaarheid en horizontaliteit !

Ik las daarnet even een stukje maatschappijkritische lectuur - en botste ook interessante woorden en woordspelletjes.

decoration
'Greenwashing'
bv. Ik dacht even aan 'newspeak' van Orwell, maar je moet het natuurlijk linken aan 'brainwashing'. Het gaat erom dat de consument voorgespiegeld wordt dat iets groen is, terwijl het eigenlijk alleen een imago-kwestie is, en dat milieubewuste aspect niet in het product terug te vinden is. 'Duurzame soja gaat bijvoorbeeld door voor greenwashing.

'Volhoudbaarheid' zou de Zuid-Afrikaanse variant zijn van 'duurzaamheid'. Het is natuurlijk een vertaling van 'sustainability': de vraag dus of een product niet te veel onherstelbare schade toebrengt aan het milieu, waardoor komende generaties in hun kansen beknot worden. Het klinkt alvast heel anders dan duurzaamheid - en herinnert meer aan de bijna existentiële kwestie.

'Horizontaliteit' was een beoordelingscriterium van een alternatief kamp. Het klinkt mij '68-achtig: zo weinig mogelijk hiërarchie. In principe prima, maar mij lijkt dat verantwoordelijkheid niet telkens door elk individu apart kan worden genomen. Een hiërarchisch hogere kan vermoedelijk die verantwoordelijkheid meesturen - al ben ik er volkomen van overtuigd: er moet contact blijven tussen hiërarchie en basis, en de hiërarchie komt liefst vanuit de basis, wordt niet geparachuteerd in de hoogte. (is dit wartaal als beeldspraak ?)

Tot slot een frisse vondst uit een jongeren-landbouwkamp: 'Boer, blijf bij uw beest...' Misschien is het zelfs een goede slogan voor velen nu: blijf bij de bodem en droom, maar niet weg van de wereld (denk aan de bankcrisis, de overload aan management, ...)

10:34 Gepost door JanG in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, taal, neologismen, creativiteit |  Facebook |

04-11-07

'Overkomen'

Ik las net een stukje van filosoof Cornelis Verhoeven over 'overkomen'. Sjonge, die slaat altijd nagels met koppen...Al lijkt het ook wel wat beangstigend.

'Overkomen' is immers direct te linken aan communicatie, gebruik van de media, met gebruik van alle middelen om vooral goed over te komen. Het kan inderdaad zover gaan dat op den duur managers eerder met de probleemcommunicatie in de media moeten leren omgaan dan het probleem zelf op te lossen. Feit is: met communicatie kunnen consulenten vaak heel veel geld verdienen.  

Maar nadenken over hoe je communiceert, blijft zinnig, vind ik. Al was het maar omdat het de leesbaarheid verhoogt. Omdat het een boodschap eenduidiger laat overkomen. Omdat elke communicatie beladen is, willens nillens. Je kunt dus maar beter weten wat je zegt.

En uiteraard: mijzelf boeit taal als zodanig. Een site gewijd aan Ida Gerhardt schrijft het woord wijsheid, schoonheid en kracht toe. Ik kon het niet meer eens zijn ! Lees maar op : http://home.wanadoo.nl/f.m.burger/doelstel.html.

Nu, er is reden voor bezorgdheid over het inpakken in taal. Zeker. Maar vermoedelijk vinden we daarin opnieuw de dualiteit van de mens: ook wat goed is (bedoeld), kan fout worden gebruikt. Geen reden op zich om er zich niet mee bezig te houden, want als wij ons niet met taal bezighouden, dan...

Juist !

21:59 Gepost door JanG in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overkomen, communicatie, taal |  Facebook |

28-09-07

Wondere woorden

Ik blijf trouw aan mijn invalshoek: woorden, taal. Maar wat er achter woorden en taal zoal kan zitten. Welke wereldbeschouwing/levensbeschouwing ? Welke impliciete hypotheses ?

Niet makkelijk. Maar ik wil toch eens een voordracht daarover geven, bij mij thuis. Titel nu: 'Reizen langs en stilstaan bij woorden - in verwondering'.

Ja, dat is de 'clou' bij mij: ik verbaas mij, ben verwonderd over en geniet van die altijd nieuwe facetten van woorden, die oplichten door de context waarin je ze gebruikt of door erbij stil te staan...

De draad van mijn voordracht zal zijn:

 - klankflora & woordmagie 

 - de wortels van woorden, hun inhoud

 - gevoelige woorden : hoe gevoelig woorden wel liggen

 - spreken in beelden (metaforen)

 - de beelden waarin wij wonen: George Lakoff, 'Living in Metaphors'

 - een wereld scheppen - in poëzie en religie

Een reis dus met haltes: vanuit de fysieke verschijning, via de betekenissen naar metaforen en tot de symbolische waarde.

Welkom op 26 oktober a.s., 20 - 22.30 uur in de Kapellestraat 53, 8573 Tiegem, na aanmelding via thomask@skynet.be. Bijdrage is vrij. Een samenwerking met Davidsfonds Tiegem.

22:56 Gepost door JanG in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verwondering, woorden, taal, voordracht |  Facebook |

11-09-07

Taal opent wegen naar de wereld of ...

... sluit ze, blokkeert ze.

Taal is dus 'vreselijk' belangrijk. Zij  heeft impact. En zij geeft soms impact. Ze draagt immers een boodschap over maar is als medium ook message, boodschap dus.  Hoe we iets zeggen, heeft soms evenveel invloed als wat. Iemand schreef onlangs: de eerste minuut of zo van een speech bepaalt of je publiek blijft luisteren.

Vandaar mijn free-lancewerk met UBI o: via vertalingen zaken dichterbij brengen, via correctiewerk teksten beter laten functioneren, via verbetering van spelling beter helpen overkomen, via vormgeving inhoud beter laten spreken, via aandacht voor taal een wereld openen 'achter woorden' en achter of onder of in de werkelijkheid, via journalistieke bijdragen horizonten openen, (ander) licht werpen op...

Mijn focus inzake al dat werk ligt dus wel op het snijpunt van spiritualiteit en maatschappij. Mij boeit cultuur, religie, filosofie, politiek, economie (vanuit dat breder perspectief), ...

Ik mocht al twee boeken vertalen (en flink wat artikels), corrigeerde twee boeken, verken ook waar mogelijk de christelijk-monastieke/ spirituele scène in het Engelse en Duitse taalgebied om zelf aanbrengen te kunnen doen, ...

En ik kijk uit naar meer !

Nog dit: ik hoop bij te dragen tot communicatie in wezenlijke zin, een soort eenheid, verbinding, convivialiteit, ...

17:21 Gepost door JanG in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, correctie, spiritualiteit, communicatie |  Facebook |