04-02-10

Faits divers, anekdotes en België

Deze woorden stonden centraal in de actualiteit van de voorbije dagen. Franstalige Brusselse politici hadden het over een 'fait divers', anderen over een 'anekdote', meen ik, terwijl de Vlamingen een onderliggende zware dreiging onderkenden.

Even vroeg ik mij af: is dit echt een verschil in inschatting, of heeft een en ander eerder te maken met een woordkeuze? Even dacht ik: misschien betekenen die termen eerder dat het losstaande feiten zijn, dan wel dat ze niet erg zijn. Dan blijft er weliswaar nog altijd een probleem, maar er zou toch één misverstand uit de weg geruimd zijn. In elk geval lijkt de discussie mij vooral te gaan over de frequentie, minder over de zwaarte van de misdaad op zich.

Nu, 'fait divers': met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid denk ik dat dit overeenkomt met onze 'varia', tegenwoordig met 'WVTTK' (wat verder ter tafel komt). Dus: gevarieerde, uiteenlopende berichten, maar vooral kleine, korte, onbelangrijke. (Soms blijken die toch belangrijker, maar kom...)

Vervolgens : 'anekdote'. Even nagevraagd op etymonline.com. Verklaring: "1670s, "secret or private stories" om te beginnen. Dus: een allusie op het feit dat een en ander minder belangrijk is, lijkt mij.  Oorsprong in het Grieks: anekdota, "things unpublished". Vermoedelijk impliceert dat: minder belangrijk. Hoewel: dit spel van geheimen, van geruchten, klinkt plots anders als het insinueert dat die kleine dingen verborgen werden gehouden omdat ze gevaarlijk konden zijn. In elk geval evolueerde het woord nadien tot 'amusant verhaaltje' nu, iets leuks in de marge.

Maar opvallend: de scheidingslijnen tussen de diverse meningen in deze lijkt parallel te lopen met de voertaal, zowaar over de partijgrenzen heen, één enkele 'dissidente' stem niet te na gesproken. Typisch Belgisch? Mijn hypothese is dat de verschillende taal en het gebrek aan nationale (federale) media leidt tot totaal andere mentaliteitsevoluties (door een totaal ander soort informatie of alvast focus) en dus ook tot grenzen tussen diverse in principe nogal gelijkgestemde partijen (socialistisch, liberaal, christen-democratisch). Alleen Groen/ Ecolo lijkt soms wat meer op eenzelfde lijn te zitten - en mijn indruk was ook dat de Ecolo's in verhouding het best of het meest Nederlands spraken, vermoedelijk vanuit een stuk unitaristische overwegingen...  

 

04-11-07

'Overkomen'

Ik las net een stukje van filosoof Cornelis Verhoeven over 'overkomen'. Sjonge, die slaat altijd nagels met koppen...Al lijkt het ook wel wat beangstigend.

'Overkomen' is immers direct te linken aan communicatie, gebruik van de media, met gebruik van alle middelen om vooral goed over te komen. Het kan inderdaad zover gaan dat op den duur managers eerder met de probleemcommunicatie in de media moeten leren omgaan dan het probleem zelf op te lossen. Feit is: met communicatie kunnen consulenten vaak heel veel geld verdienen.  

Maar nadenken over hoe je communiceert, blijft zinnig, vind ik. Al was het maar omdat het de leesbaarheid verhoogt. Omdat het een boodschap eenduidiger laat overkomen. Omdat elke communicatie beladen is, willens nillens. Je kunt dus maar beter weten wat je zegt.

En uiteraard: mijzelf boeit taal als zodanig. Een site gewijd aan Ida Gerhardt schrijft het woord wijsheid, schoonheid en kracht toe. Ik kon het niet meer eens zijn ! Lees maar op : http://home.wanadoo.nl/f.m.burger/doelstel.html.

Nu, er is reden voor bezorgdheid over het inpakken in taal. Zeker. Maar vermoedelijk vinden we daarin opnieuw de dualiteit van de mens: ook wat goed is (bedoeld), kan fout worden gebruikt. Geen reden op zich om er zich niet mee bezig te houden, want als wij ons niet met taal bezighouden, dan...

Juist !

21:59 Gepost door JanG in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overkomen, communicatie, taal |  Facebook |

11-09-07

Taal opent wegen naar de wereld of ...

... sluit ze, blokkeert ze.

Taal is dus 'vreselijk' belangrijk. Zij  heeft impact. En zij geeft soms impact. Ze draagt immers een boodschap over maar is als medium ook message, boodschap dus.  Hoe we iets zeggen, heeft soms evenveel invloed als wat. Iemand schreef onlangs: de eerste minuut of zo van een speech bepaalt of je publiek blijft luisteren.

Vandaar mijn free-lancewerk met UBI o: via vertalingen zaken dichterbij brengen, via correctiewerk teksten beter laten functioneren, via verbetering van spelling beter helpen overkomen, via vormgeving inhoud beter laten spreken, via aandacht voor taal een wereld openen 'achter woorden' en achter of onder of in de werkelijkheid, via journalistieke bijdragen horizonten openen, (ander) licht werpen op...

Mijn focus inzake al dat werk ligt dus wel op het snijpunt van spiritualiteit en maatschappij. Mij boeit cultuur, religie, filosofie, politiek, economie (vanuit dat breder perspectief), ...

Ik mocht al twee boeken vertalen (en flink wat artikels), corrigeerde twee boeken, verken ook waar mogelijk de christelijk-monastieke/ spirituele scène in het Engelse en Duitse taalgebied om zelf aanbrengen te kunnen doen, ...

En ik kijk uit naar meer !

Nog dit: ik hoop bij te dragen tot communicatie in wezenlijke zin, een soort eenheid, verbinding, convivialiteit, ...

17:21 Gepost door JanG in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, correctie, spiritualiteit, communicatie |  Facebook |