23-11-09

Greenwashing, volhoudbaarheid en horizontaliteit !

Ik las daarnet even een stukje maatschappijkritische lectuur - en botste ook interessante woorden en woordspelletjes.

decoration
'Greenwashing'
bv. Ik dacht even aan 'newspeak' van Orwell, maar je moet het natuurlijk linken aan 'brainwashing'. Het gaat erom dat de consument voorgespiegeld wordt dat iets groen is, terwijl het eigenlijk alleen een imago-kwestie is, en dat milieubewuste aspect niet in het product terug te vinden is. 'Duurzame soja gaat bijvoorbeeld door voor greenwashing.

'Volhoudbaarheid' zou de Zuid-Afrikaanse variant zijn van 'duurzaamheid'. Het is natuurlijk een vertaling van 'sustainability': de vraag dus of een product niet te veel onherstelbare schade toebrengt aan het milieu, waardoor komende generaties in hun kansen beknot worden. Het klinkt alvast heel anders dan duurzaamheid - en herinnert meer aan de bijna existentiële kwestie.

'Horizontaliteit' was een beoordelingscriterium van een alternatief kamp. Het klinkt mij '68-achtig: zo weinig mogelijk hiërarchie. In principe prima, maar mij lijkt dat verantwoordelijkheid niet telkens door elk individu apart kan worden genomen. Een hiërarchisch hogere kan vermoedelijk die verantwoordelijkheid meesturen - al ben ik er volkomen van overtuigd: er moet contact blijven tussen hiërarchie en basis, en de hiërarchie komt liefst vanuit de basis, wordt niet geparachuteerd in de hoogte. (is dit wartaal als beeldspraak ?)

Tot slot een frisse vondst uit een jongeren-landbouwkamp: 'Boer, blijf bij uw beest...' Misschien is het zelfs een goede slogan voor velen nu: blijf bij de bodem en droom, maar niet weg van de wereld (denk aan de bankcrisis, de overload aan management, ...)

10:34 Gepost door JanG in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, taal, neologismen, creativiteit |  Facebook |

18-11-09

Goede manieren...

Vermoedelijk zit ik hiermee op de rand van het taaldomein. Maar radio is in een zekere zin een en al taal. Dus...

Enkele kritische observaties bij deze, vanwege een vijftiger (aaaarrrrhhhh) :

1. Begroeten en afscheid nemen:

Ik vind het onwaarschijnlijk hoe radio-interviews (via de telefoon vooral) beginnen en eindigen. Gewoonlijk is de aankondiging van het itnerview naar het publiek meteen ook al de opener van het gesprek, zonder dat de interviewee de kans krijgt in luttele seconden de begroeting te beantwoorden. En aan het einde is de afronding en vermelding van naam en functie meteen ook het einde van het stuk. Voor enige interactie ('beaming') is geen tijd, tenzij de geroutineerde interviewee inbreekt in de woorden van de presentator-interviewer...

Dus; "Aan de lijn hebben we nu XY, voorzitter van Zyb. Goeie morgen, meneer/ mevrouw Y, - en hier is niet de misnte kans tot beantwoording - u had het onlangs over x. Wat hebt u precies bedoeld ?"

En aan het slot: "Dat is dus duidelijk. Tot zover de vertegenwoordiger van XY, voorzitter van Zyb. Hartelijk dank." En meteen de muziek zodat de woorden van de interviewee geen precieuze tijd mee kunnen kosten - want, zeg nu zelf, hoe belangrijk is die reactie? Bedanking c.q. begroeting zijn pro forma gebeurd, dus alles oké !

2. Interviewen:

Ik kan "Feiten/ Feyten en Fillet" best pruimen, maar een en ander valt mij wel op, dat u eventueel als aspecten van de taalkundige 'pragmatiek' kan beschouwen:

 - elke prof/ informant is een 'je'; waarom moet dat ? Ik vind enige formaliteit bij onbekenden en hogergeplaatsten best wel verdedigbaar. Gewoon een vorm van respect.

- slachtoffer van het format: het programma kiest een heel speciale invalshoek in de zin dat het wat dieper doorgraaft op een ander, en al eens een perspectief opent, of achtergrond biedt, maar opvallend is dat het allemaal altijd lekker-lacherig-licht moet blijven. De presentator doet het op zich heel goed, maar of die 'ondraaglijke lichtheid' ook bij tragische kwesties moet worden aangehouden???  De toon is gewoonlijk die van het 'blij-verraste kind', dat zijn ouders massa's vragen naar het hoofd slingert. Dat irriteert mij wat. ik weet: tegenwoordig geldt het primaat van formats, doelgroepen, efficiëntie, maar zouden wij dat niet eens even in vraag kunnen stellen alstublieft ?

Het kan onbelangrijk lijken, maar m.i. zit er meer achter. Vandaar. En desnoods ben ik dan maar een 'zeur', ook al wat ouder...

10:33 Gepost door JanG in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: je, u, feyten, fillet, interview, begroeting, slot |  Facebook |

08-11-09

Kort en sprekend ?

Als je vaak op de snelweg rijdt, of vaak informatieve teksten leest, dan kom je vaak afkortingen tegen, of gewoon namen. Ze bestaan in alle namen en formaten - en ze zouden boeiend en nuttig kunnen zijn, maar vaak veeleer niet.

Het vervelendst zijn de letterwoorden als afkortingen van diensten. Geen beetje zorg wordt daaraan besteed, lijkt mij. Geen kans ze ooit te onthouden, want ze bestaan uit een totaal onvoorspelbare reeks letters. Geen kans ook - en dat is nog veel vervelender, vind ik - om uit de naam iets af te leiden inzake de functie van de dienst. Geen spoor van humor ook. Droog, dor, sec, vervelend.

Idem met  bedrijfsnamen. Die moeten nog al te vaak de naam van de eigenaar bekendmaken, lijkt mij. Denk aan vervoersmaatschappijen. Dan nog liever gewoon de eigennaam, dan Roger-Trans, Debelstrans, etc. U hebt ook de varianten op Tex, etc.

Ook al hou ik niet van (te) grote bedrijven: Omega-Pharma spreekt uiteraard tot de verbeelding. Unilin eigenlijk ook, maar het bekt ook lekker. Wervel (Werkgroep voor verantwoorde en eerlijke landbouw) is anders maar toch interessant: je kan dan wel niet raden wat erachter steekt, maar het suggereert iets. 'De Lijn' vond ik dan weer schitterend, ook met zijn logo. 'Ipod' ook, incl. IPhone, etc. Sprekend.

Is dat wel belangrijk ? Tja, letterwoorden die je niet onthoudt, lijken mij alvast niet nuttig. Een naam die (leuk) verwijst naar zijn doel vind ik ook beter dan een nietszeggende. En namen kunnen minstens kleur geven eerder dan afstoten.

 

 

 

14:59 Gepost door JanG in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: namen, afkortingen, letterwoorden, klank |  Facebook |

05-11-09

Kleurrijke reclame en...

.. andere !

Tja, als een mens niet goed slaapt, kan hij genieten van de Fintro-reclame bijvoorbeeld. Te gek. Je krijgt een schijngesprek, waarin heel duidelijk de wensen van de opdrachtgever geformuleerd zijn in een totaal onnatuurlijke communicatieve situatie : bankier blijkt buurman, vrouwelijke klant spreekt hem lacherig aan op zijn afspraak die avond, en hij bevestigt zijn betrouwbaarheid, met drievoudige herhaling van BNP.. Sjonge: non-communicatie in de reclame.

Vergelijk dat met de originaliteit van Colora, dat elke dag nieuwe soorten verf benoemt: taalcreativiteit dus, die pefect aansluit bij het doel. Het gaat om samengestelde adjectieven als

- winterkoublauw of zoiets

- Saint Emilion '96-rood (hoe krijgt een mens dat geschreven ?)

Frisse reclame dus, kleurrijk. Rijk zelfs, zou ik zeggen !

 

11:46 Gepost door JanG in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: colora, fintro, bnp |  Facebook |

04-11-09

Een drone dreunt niet, maar...

Vorige week moesten we opnieuw vernemen dat er moordende aanslagen gepleegd waren in Afghanistan. Dit keer zowaar op een markt, waardoor een groot deel van de slachtoffers vrouwen en kinderen waren. Een bepaalde foto in 'DS" blijft op mijn netwerk gegrift: een oude man, met bloed over zijn witte gedrapeerde kleren, die zich met pijnlijk vertrokken gezicht van zijn berrie verheft. Het deed mij aan een historisch schilderij denken uit de zeventiende eeuw of zo, door de emotie die op een bjizondere manier wordt weergegeven. (Zoals ik ook ooit een foto heb bewaard van Amerikaanse ouders die bij een herdenking ontroostbaar voorovergebogen zitten nadat ze ook een zoon in Afghanistan hebben verloren)

decoration"Een Drone is een onbemand, op afstand of door een computerprogramma bestuurd vliegtuig. Een voorbeeld is de MQ-1 Predator. Voor dergelijke toestellen wordt ook wel de benaming unmanned aerial vehicle (UAV) gebruikt.

In de moderne oorlogvoering worden drones zowel ingezet voor verkenning als voor het uitvoeren van aanvallen. Ook is er een klein maar groeiend aantal civiele toepassingen, zoals de inzet tegen bosbranden. Dergelijke toestellen worden vaak gebruikt voor missies die te saai, "smerig" of gevaarlijk zouden zijn voor (de bemanning van) een bemand vliegtuig."

Zij zijn echter mede de oorzaak van de aanslagen. De aanslagen zijn namelijk represailles voor die aanvallen - al is  dat niet de enige verklaring, natuurlijk.

Ook nog opvallend: de drones die ik vond, heten 'predator' (roofdier), 'reaper' (oogster), 'Pionier'. De eerste twee klinken vreemd...

14:59 Gepost door JanG in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drone, afghanistan, aanslagen, doden |  Facebook |