07-05-08

Vrouwen met b...

Ik wil, of nee, ik durf niet raden wat u hier had willen invullen. 'Ballen' had het moeten zijn, want dat 'met ballen' (of 'kl...') stond centraal in een soort column van Ludo Permentier in DS van 18 april... decoration

Aan het einde verklaart Ludo Permentier dat hij 'balorig' wordt van die 'baldadigheid'. Mooi. Maar ik was al langer 'balorig', omdat ik die verruwing betreur. Een vriendin (van het video-bedrijfje Moose Productions) tilt daar niet zwaar aan en vindt dat het uit de band springen van allerlei ' agressief geïnspireerde' of beter 'geïnspireerde aggressievelingen' maar 'verbaal-literair getalenteerde' brood- en andere  schrijvers vanzelf zal wijken. Tja. Ik aarzel. Want je kan beter - lees: je bent veiliger - zeehondenbont aanpakken n madammen met een bontjas, dan ethische thema's die wat conservatief aandoen...

Ik gaf 5 zaken ter overweging, die voor mij symptomen zijn van hetzelfde, en mij al langer bezig houden:

1. Er is in de voorbije jaren een neiging gegroeid naar dysfemismen, lijkt mij, naar stoere of minstens forse taal. Nauwelijks nog remmingen meer...
2. Niet toevallig ook, denk ik: columns tieren welig en daarmee ook schamperheid, vertolkt met een bepaald soort verbale bravoure, vanuit m.i. het eigen gelijk en/of de allerindividueelste emotie resp. overtuiging.
3. Luc Huyse, DS, 18.04: 'Journalisten kruiden hun verhalen vaker dan voorheen met instant commentaar, liefst zo krachtig mogelijk.'
4. Een franciscaan, Theo  Zweerman,  wees er ooit op dat het woord 'hard' overal weer opduikt (harde valuta, hard cash, beenhard, loeihard, harde acties, ...) en geen ruimte laat voor kwetsbaarheid, laat staan voor softies, seuten, ... (Wondbaar en vrijmoedig, Valkhof Pers, 2001).
5. Cornelis Verhoeven kantte zich ooit tegen vloeken omdat : 'Asl het maximum tot regel wordt, is het gedaan met elke subtiliteit en beschaving.' (Een register, p. 235)
Het leek food for thought. Nou, blij dat te vernemen. Het deed mij net denken aan het onderscheid tussen arrogantie en mondigheid. Naar mijn gevoel (letterlijk) worden die vaak verward. Want de ene verrijkt, de ander verarmt, hoe moraliserend dat ook moge klinken...

Ten andere: hoe noem je 'borsten' ? Ik vind 'boezems', 'gebergtes' en 'balkons' best leuker dan platte 'borsten'. Maar dan ben ik alweer preuts, vrees ik. Ach, die directheid is zeker een kwaliteit in een aantal opzichten, maar het was ooit Susan Sonntag (of Naomi Klein ?) die vond dat die moslimsluiers best wel zinnig waren omdat ze ook eens iets verhulden, in plaats van alles bloot te geven.