29-09-07

Shiatsu en bijzondere woorden

Ik krijg net een berichtje aan : over shiatsulessen in het bedrijf - en mijn oog valt op een blaadje met Tiegemse dialectwoorden, die bijzonder zijn. Pardon: die ik bijzonder vind.

Vraag rijst dan: waarom zo bijzonder. En plots valt mij oog op een zinnetje in de e-mail over shiatsu in het bedrijf en thuis: 'Het regelmatig toepassen van deze technieken voegt jaren toe aan je leven, maar ook leven aan je jaren.' Je zou je over minder verbazen, vind ik. En het is ook intrigerend qua formulering.

Ik denk wel dat ze gelijk heeft. Zulke massages zijn vormen van verbondenheid, geven veel door, lijkt mij - ook al lijkt het allemaal zo weinig. Het is kwaliteit maar het heeft niks met geld als zodanig te maken.

En dat geldt ook voor die woorden als kadullen (goed verzorgen, wat verwennen), kebbe/ kebkeutel (iemand die gekoesterd wordt en zelf ook koestert), beurelen (geluid van koeien, maar ook 'zagen', ...), murmureren (geen koeien, wel morren), boudstil (heel stil),... . Woorden om te koesteren, vind ik. Ja, dat lijkt mij de kern: warm houden, bewaren, in stand houden. (Weeral een woord om op te zoeken)

Koesteren dus. Stilstaan bij kleine dingen, die geen geld (hoeven te) kosten. Verzorgen. Is daar niet iets religieus aan, van verbondenheid bv. ?

Stof voor gesprek. Moet ik misschien 'incorporeren' in mijn voordracht van 26 okt. . Zie hieronder...

 

28-09-07

Wondere woorden

Ik blijf trouw aan mijn invalshoek: woorden, taal. Maar wat er achter woorden en taal zoal kan zitten. Welke wereldbeschouwing/levensbeschouwing ? Welke impliciete hypotheses ?

Niet makkelijk. Maar ik wil toch eens een voordracht daarover geven, bij mij thuis. Titel nu: 'Reizen langs en stilstaan bij woorden - in verwondering'.

Ja, dat is de 'clou' bij mij: ik verbaas mij, ben verwonderd over en geniet van die altijd nieuwe facetten van woorden, die oplichten door de context waarin je ze gebruikt of door erbij stil te staan...

De draad van mijn voordracht zal zijn:

 - klankflora & woordmagie 

 - de wortels van woorden, hun inhoud

 - gevoelige woorden : hoe gevoelig woorden wel liggen

 - spreken in beelden (metaforen)

 - de beelden waarin wij wonen: George Lakoff, 'Living in Metaphors'

 - een wereld scheppen - in poëzie en religie

Een reis dus met haltes: vanuit de fysieke verschijning, via de betekenissen naar metaforen en tot de symbolische waarde.

Welkom op 26 oktober a.s., 20 - 22.30 uur in de Kapellestraat 53, 8573 Tiegem, na aanmelding via thomask@skynet.be. Bijdrage is vrij. Een samenwerking met Davidsfonds Tiegem.

22:56 Gepost door JanG in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verwondering, woorden, taal, voordracht |  Facebook |

23-09-07

'Sanctuary'

Nog zo'n interessant woord: 'sanctuary' in het Engels.

Geen directe vertaling mogelijk voor de dubbelzinnigheid of alvast de tweeduidigheid van het Engelse woord: heilige plek ('sanctuarium') en veilige plek (asiel, reservaat, zoals in 'bird sanctuary').

Christopher Jamison, abt van Worth Abbey (Sussex, England) schreef een boek met als titel: 'Finding Sanctuary'. Het is inmiddels vertaald maar die titel heeft het niet overleefd, helaas - wat de abt betreurt. Er was gedacht aan 'Op zoek naar een oord van rust' of zoiets maar dat heeft het niet gehaald. Het is 'evenslessen van een abt' geworden. De titel dekt de lading wel maar beklemtoont niet de kernidee van het 'sanctuary'. Het begrip wordt in het boek vertaald als 'wijkplaats' of 'heilige wijkplaats'. Niet het beste woord, zeker niet.

Nu, ik wil met een leesgroep beginnen over dat boek: omdat benedictijnse spiritualiteit mij interesseert én omdat de abt erin slaagt die eeuwenoude wijsheid te vertalen naar vandaag toe. Wie geïnteresseerd is, woont best niet al te ver van Tiegem, want daar zou het plaats vinden, eventueel gecombineerd met vesper, meditatie en lichte maaltijd aan het einde. Tiegem is een deelgemeente van Anzegem, wat dan weer bezuiden Waregem ligt, ten oosten van Kortrijk, ten westen van Oudenaarde. U moet maar reageren via een berichtje onderaan als u geïnteresseerd bent.

Het zal niet gratis zijn maar ...

Info : thomask@skynet.be !

20-09-07

'True'

Ik ben behoorlijk gefascineerd door taal. Ooit als syntacticus, vooral bezig met aspecten van zinsbouw, nu veel meer semanticus, met interesse dus voor betekenis. Vooral 'verborgen', 'mysterieuze' betekenissen.

Ik word gefascineerd door wat woorden open-baren, re-vel-eren (ont-sluier-en), als je naar hun wortel kijkt, of als je ze vergelijkt met synoniemen of zogenaamde synoniemen, met vertalingen ervan. Of door het subtiele effect van woorden in een tekst, van soms kleine woorden in een grote zin.

Neem 'true'. Je kent het woord als 'waar' maar ....

 - 'true to' betekent ook 'trouw' en/of 'eerlijk' ('true to') [hier begint het al: wat is de precieze betekenis ?]

 - 'true' is trouwens bijna zeker stamverwant met 'trouw' in het Nederlands

 - 'trouw' kan je verbinden met 'trouwen' in het Nederlands (wel 'troth' in E.)

 - het doet ook de ethische vraag rijzen: je moet dus waarachtig zijn om (echt) trouw te zijn ?

Ik zie verband met godsdienst. Ik denk dat metaforen in godsdienst wezenlijk zijn. Dat godsdienstig spreken heel vaak metaforisch mag begrepen worden - en dat de realiteit van de metafoor ook echt realiteit is. Verborgen metaforen verraden een bepaald wereldbeeld.

Vertalingen van de Bijbel werpen er licht op. Tonen hoe de 'waarheid' geschakeerd, genuanceerd, strikt genomen onbereikbaar is.

Vandaar dat ik graag met vertalingen, formulering, psychologie en spiritualiteit bezig ben, wel graag in confrontatie wel met de maatschappelijke realiteit.  

11-09-07

Taal opent wegen naar de wereld of ...

... sluit ze, blokkeert ze.

Taal is dus 'vreselijk' belangrijk. Zij  heeft impact. En zij geeft soms impact. Ze draagt immers een boodschap over maar is als medium ook message, boodschap dus.  Hoe we iets zeggen, heeft soms evenveel invloed als wat. Iemand schreef onlangs: de eerste minuut of zo van een speech bepaalt of je publiek blijft luisteren.

Vandaar mijn free-lancewerk met UBI o: via vertalingen zaken dichterbij brengen, via correctiewerk teksten beter laten functioneren, via verbetering van spelling beter helpen overkomen, via vormgeving inhoud beter laten spreken, via aandacht voor taal een wereld openen 'achter woorden' en achter of onder of in de werkelijkheid, via journalistieke bijdragen horizonten openen, (ander) licht werpen op...

Mijn focus inzake al dat werk ligt dus wel op het snijpunt van spiritualiteit en maatschappij. Mij boeit cultuur, religie, filosofie, politiek, economie (vanuit dat breder perspectief), ...

Ik mocht al twee boeken vertalen (en flink wat artikels), corrigeerde twee boeken, verken ook waar mogelijk de christelijk-monastieke/ spirituele scène in het Engelse en Duitse taalgebied om zelf aanbrengen te kunnen doen, ...

En ik kijk uit naar meer !

Nog dit: ik hoop bij te dragen tot communicatie in wezenlijke zin, een soort eenheid, verbinding, convivialiteit, ...

17:21 Gepost door JanG in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, correctie, spiritualiteit, communicatie |  Facebook |